Wij ondersteunen ideeën en projecten en helpen deze te realiseren

Het bestuur van de Stichting Cultuur- en ErfgoedLab helpt organisaties bij het uitvoeren van ideeën en projecten op het gebied van cultuur en erfgoed. Het kan helpen bij fondsenwerving en geeft praktische ondersteuning bij de uitvoering van projecten.

Marieke de Jongh
Voorzitter

©2017 Cultuur- en ErfgoedLab

Bas Steman
Secretaris

Patrick Reeuwijk
Penningmeester

Bibi Bodegom
Directeur