Onze drijfveer

De stichting is ervan overtuigd dat de cultuursector bruist van de goede ideeën om kunst, cultuur en erfgoed over te brengen aan een zo groot mogelijk publiek. Wat ons betreft dragen dergelijke initiatieven bij aan een betere samenleving. Helaas ontbreekt het vaak aan geld, tijd en/of kennis om deze ideeën te kunnen uitvoeren. Cultuur- en ErfgoedLab helpt u hier graag bij! 

 

De stichting heeft als doel:

Het helpen van cultuur- en erfgoedorganisaties bij het uitwerken, coördineren en realiseren van ideeën

Het verbinden en in beweging brengen van mensen en cultuur- en erfgoedorganisaties om ideeën naar een hoger plan te tillen en processen in beweging te brengen

Het bevorderen en stimuleren van experiment en innovatie bij cultuur- en erfgoedorganisaties door een broedplaats en werkplaats voor ideeën, experimenten, vernieuwing en inspiratie te zijn